MÖRBY GÅRD KONST
en konstnärsdriven plats på Ornö i Stockholms skärgård

Deras lyckligaste dagar var de mörka och vidsträckta dagarna med regn

06.08 - 28.08.2022

Event:
Literary Undercurrents around Ornö Island
Lördag 27 Augusti, 2022
Utställningen är öppen 12:00-18:00

I den tredje utställningen på Mörby gård konst visas verk av de åtta konstnärerna Barbara Kozłowska, Éva Mag, Ida Idaida, Astrid Svangren, Simon Blanck, Lotta Törnroth, Nisrine Boukhari, Leif Elggren och konstnärsduon Hillside Projects. Årets utställning är curerad av Camilla Larsson.

Hon har tagit fasta på att konstnärerna arbetar i skilda uttryck, men förenas i sitt intresse för existentiellt laddade frågor och sin materiella sensibilitet. Med titeln Deras lyckligaste dagar var de mörka och vidsträckta dagarna med regn vill hon lyfta fram att i verken som visas hittar det ljusa ständigt sin motpol i det dunkla och vice versa. Titeln fångar spänningen mellan ljus och mörker. Den beskriver konstverk som rör sig mellan det smärtsamma, oroande, absurda och det vackra. Det behövs i en tid som vår som räds det komplicerade och tvetydiga.
Mörby gård konst

Deras lyckligaste dagar var de mörka och vidsträckta dagarna med regn med stöd från Arton Foundation, Haninge kommun, Region Stockholm, Polska institutet, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, All art Now och Nordiska Konstförbundet.