http://morbygardkonst.se/files/dimgs/thumb_0x200_2_21_252.jpg
LEKEN 2023
http://morbygardkonst.se/files/dimgs/thumb_0x200_2_6_172.jpg
MÖRBY GÅRD KONST 2022
http://morbygardkonst.se/files/dimgs/thumb_0x200_2_8_142.jpg
Deras lyckligaste dagar var de mörka och vidsträckta dagarna med regn
http://morbygardkonst.se/files/dimgs/thumb_0x200_2_17_148.jpg
Karta 2022
http://morbygardkonst.se/files/dimgs/thumb_0x200_2_5_44.jpg
MÖRBY GÅRD KONST 2021
http://morbygardkonst.se/files/dimgs/thumb_0x200_2_4_8.jpg
MÖRBY GÅRD KONST 2020